Vyhledání

vhodného pozemku pro Váš projekt

Zajištění

změn v územním plánu

Zařízení

stavebního povolení

Příprava

projektu a vytvoření projektové dokumentace

Výběr

subdodavatelů formou výběrového řízení

Provedení

stavebního dozoru

Zprostředkování

ekonomického financování

Zajištění

kolaudace

Zřízení

právních služeb

Poskytnutí

marketingového průzkumu